Thús | Toaniel as hobby  | Ienakters  | Jûnfoljende stikken  | Lêste Nijs  | Saaklik  | Links  | Stikken dy`t ik regissearre ha  | Gasteboek
It lêste nijs fan dizze kant

Oktober 2017

Der is wer nije foarried fan Fryske stikken.

 

Fan Pol Anrys:

 

DE KAT YN DE KELDER, klucht, 4 manlju, 5 froulju, mar kin ek

wol wiksele wurde www.stuft.nl

WANDA WASKET WYT, 6 manlju, 4 froulju en figuraasje,

www.stuft.nl

IN FROU FAN FIIF MILJOEN, 3 manlju, 5 froulju en figuraasje,

www.stuft.nl

TE LET, klucht, 3 manlju, 5 froulju of mear.

 

Fan Jan Derene:

 

WA IS HJIR DOKTER, klucht, 3 manlju, 4 froulju, mar 11 spilers en

in figurant kin ek.

Sjoch op: www.toneeluitgeverijvink.nl

 

Fan Bernd Gombold:

 

LIGE AS IN WACHTER, klucht, 5 manlju, 5 froulju.

SA KIN ‘T WOL TA PAKE, klucht, 5 manlju, 4 froulju.

www.toneeluitgeverijvink.nl

Fan Donders Mooi:

 

PAKE MOAT OAN DE PIL, klucht, 4/5 manlju en 4/5 froulju

Sjoch op: www.toneeluitgeverijvink.nl

 

Fan Jan Kerkhof:

 

ALLEGEAR KOMEEDZJE, klucht, 3 manlju, 5 froulju.

Sjoch op: www.toneeluitgeverijvink.nl

 

 

Fan Bert Peets,

 

IN LEKKER STEL, klucht, 3 manlju, 5 froulju

www.toneeluitgeverijvink.nl

 

Fan Harold Pinter:

 

DE THÚSKOMST, toanielspul 5 manlju, 1 frou

www.toneeluitgeverijvink.nl

 

Fan Het Volk:

 

IN SIMMERJURK FOL FERTRIET, 3 manlju  

IT LÊSTE LJIPAAI, 3 manlju

NOAIT MEAR DÛNSJE, 3 manlju

SKOELJES, 3 manlju

www.toneelcentrale.nl

 

Fan Mary – Bakker – Schoon:

 

FÊSTRÛN, komyske skriller, 3 manlju, 4 froulju

 

Fan Youp van ‘t Hek, in ienakter,

 

{H}EKSEN, 2 froulju

www.toneelcentrale.nl

 

Mear witte? www.vanderombade.nl by jûnfoljende stikken of ienakters

 

Of belje of e-maile:

Telefoan: 0517 269 657 of  06 10 74 46 49

E-mail: gurbe.dijkstra@ziggo.nl

Copyright © 2009-2017 van de Rombade  * Alle rechten voorbehouden *  Webdesign en onderhoud Jol@nda Weijers