Thús | Toaniel as hobby  | Ienakters  | Jûnfoljende stikken  | Lêste Nijs  | Saaklik  | Links  | Stikken dy`t ik regissearre ha  | Gasteboek
Stikken dy`t ik regissearre ha

Jûnfoljende Stikken:

 

1. As De Iel Rint, yn Rie.

2. Breidssuite, yn Tsjom.

3. De Feint Fan Twa Masters, yn Menaam.

4. De Groetnis Fan De Feluwe, yn Tsjom.

5. Dûbel Ferhierd, yn Arum.

6. Froulju Op Sicht, yn Rie.

7. Gewoan Te Gek, yn Tsjummearum

8. Gjin Bern Ha Wolle, Mar Wol Krije, yn Tsjummearum

9. Heibel Op Galamastins, yn Tsjummearum

10. Hoe Riker Hoe Briker, yn Tsjom.

11. In Frjemde Gast, yn Tsjummearum.

12. In Lang Wykein yn, Marsum.

13. It Bêd Fan A Oant Sêd, yn Achlum.

14. It Heft Yn Hannen, yn Arum.

15. It Smelle Paad, yn Harns.

16. Listige Lusten, yn Menaam.

17. Mei Skeane Eagen, yn Arum.

18. Moard...Of Tafal?, yn Tsjummearum

19. Op Hoop Fan Segen, yn Menaam.

20. Petsje Ôf, yn Rie. (revu)

21. Sa Troud, Sa Frijfeint, yn Achlum.

22. Sa’t Heit Sjongt, Pipet De Soan, yn Arum.

23. Wat Dogge Wy Mei Tony, yn Arum.

24. Ynskje, yn Arum.

 

Ienakters:

 

1. De Dûme Hûn, yn Rie.

2. De Lompert, yn Rie.

3. De Wachtkeamer, yn Arum en yn Rie 2 kear.

4. Dingen Fan Doe, yn Rie

5. Ferkeard Beteard, yn Rie.

6. Hannel is Hannel, yn Rie.

7. Hee, Is Der Ien?, yn Rie.

8. Koartkoppen, yn Arum en yn Rie

9. Noch Jierren Nei Hjoed, yn Rie.

 

 

 

Copyright © 2009-2017 van de Rombade  * Alle rechten voorbehouden *  Webdesign en onderhoud Jol@nda Weijers